Maatregelen overheid desastreus voor beleggers

De voorgenomen maatregelen van het demissionair kabinet en de 2de kamer zal particuliere beleggers in de vrije sector hard raken en de woningmarkt alleen verder op slot zetten. Het beleid hangt van symboolpolitiek aan elkaar vast, het ontbreekt in de politiek aan structurele oplossingen en visie. Daarnaast stort het wederom een tsunami van wet en regelgeving over de markt.

Een overzicht van de maatregelen die al zijn ingevoerd of zijn aangekondigd:

  • Per 1 juli 2021 is de overdrachtsbelasting voor woningen voor beleggers 4x hoger dan voor particulieren (8%). Starters betalen zelfs geen overdrachtsbelasting meer. Deze maatregel heeft reeds zijn vruchten afgeworpen. Berichten van diverse notarissen rapporteren in 2021 sterke daling in transacties voor beleggers.
  • De aankondiging van de maximering van de WOZ-factor in het puntenstelsel en wellicht het optrekken van de liberalisatiegrens naar € 1000,-. Dit zal vele huurwoningen in het gereguleerde stelsel laten vallen. Het rendement van vele duizenden huurwoningen drastisch laten kelderen. Een lagere huurprijs is mooi voor huidige huurders, maar betekent dat ze zullen blijven wonen en de doorstroming in de markt zullen ophouden.
  • Huur indexatie (huurverhoging) gemaximeerd op inflatie + 1% voor de komende 3 jaar. Deze maatregel is het minst erg, want een maatschappelijk verantwoord verhuurder die verhuurd middels een ROZ overeenkomst verhoogd niet meer dan de inflatie.

Wat de overheid zich niet realiseert is dat ze langzaam alle vraag en aanbod uit de markt halen. Voor een groot deel, namelijk bij kleinere huurappartementen, studio’s en kamers is dat al zo. De waarde in verhuurde staat van dit vastgoed ligt al jaren beduidend lager. Beleggers die de laatste jaren hoge prijzen hebben betaald voor huurwoningen die nu in de gereguleerde segment gaan vallen, zullen in grote problemen komen. De waarde van hun belegging zal dalen, inkomsten zullen lager uitvallen, in het geval van een financiering zullen banken hogere opslagen gaan vragen. Veel van hen zullen, als de huurder vertrekt, het vastgoed direct weer verkopen. Daarmee verliest de markt weer een (midden) dure huurwoning.

De overheid geeft alleen korte termijn oplossingen en luistert meer naar populisten en media die alleen accessen adresseren en geen genuanceerd beeld van het probleem geven.

Laten we de volgende oplossingen om snel te bouwen snel invoeren:

  • Besluitvorming over nieuwbouw moet eenvoudiger, korter, minder inspraak, laat ontwikkelaars binnen de kaders van de wet hun projecten bouwen.
  • Beperk bevoegdheid van de provincie op het gebied van woningbouw.
  • Sluit Tata Steel en andere grote vervuilers om CO2, stikstof en gezondheidsproblemen in de regio op te lossen. De banen die verloren gaan kunnen direct door de bouw ingevuld worden.
  • Meer subsidie op duurzaam bouwen om bouwkosten te verlagen
  • Tijdelijke bouwprojecten van verplaatsbare huizen op locaties waar de komende 10-15  jaar geen plannen voor zijn snel toelaten.

Met dit manifest roep ik alle betrokken partijen zoals de politiek, VNG, Vastgoedbelang, NEPRON, Bouwend Nederland, enz. om snel actie te nemen.

Wij van Brick’s beheren vastgoed voor beleggers en hebben dagelijks contact met huurders . Dat huurwoningen onbetaalbaar zijn geworden is niet waar, het is nog steeds een vraag en aanbod. Dat er voor huurders te weinig keuze is klopt als een bus.

Met vriendelijke groeten,

Rick van Lieshout

 

Hoe kunnen we u helpen?

We vertellen graag meer over onze dienstverlening. Bel of mail voor een afspraak.


Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Dit zijn de mensen die het voor u waar kunnen maken

Sanneke Boer

Makelaar OG

06-24857800

Pauline Put

Manager Beheer

076-7370174